Проєкти

Модернізація навчання будівельних ремісничих професій за європейськими стандартами перебуває в центрі проєктної роботи в наших країнах-партнерах. Ми ставимо акцент на практичному й теоретичному навчанні майстрів виробничого навчання. Майстерні оснащуються, а навчальні плани пристосовуються до актуальних вимог. Учням ми надаємо можливість брати участь у проєктах обміну. Ми прагнемо зробити наш внесок у зростання фахового рівня освіти та поваги до неї, та щоби молодь відкривала для себе професійні перспективи у кваліфікованих ремісничих спеціальностях.

Projekte

Die Modernisierung der Ausbildung im Bauhandwerk nach europäischen Standards steht im Zentrum der Projektarbeit in unseren Partnerländern. Wir legen den Schwerpunkt auf die praktische und didaktische Schulung der Ausbilder. Werkstätten werden ausgestattet und Lehrpläne an aktuelle Erfordernisse angepasst. Berufsschülern ermöglichen wir Austauschprojekte. Wir wollen dazu beitragen, das fachliche Niveau und das Ansehen der handwerklichen Ausbildung zu steigern und jungen Menschen berufliche Perspektiven im Handwerksbereich zu eröffnen.

Термін дії проєкту становить на початку три-шість років. Після цього настає фаза післясупроводу, обсяг та тривалість якої варіюються залежно від характеру проєкту. Тут можуть відбуватися заходи додаткового навчання, підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, можуть надаватися додаткові фінансові засоби для оснащення та інші, узгоджені з проєктом додаткові пропозиції. Таким чином результати проєктів закріплюються на довгий час. Всі проєкти узгоджуються з відповідальними Міністерствами освіти та з організаціями, які відповідають за професійне навчання, отримуються дозволи та згода на реалізацію.

Зараз ми провадимо проєкти в наших країнах-партнерах – Росії, Україні, Молдові та Грузії. В Німеччині ми підтримуємо проєкти, які тісніше знайомлять молодь з фаховими ремісничими професіями.
Підтримка німецької мови всередині Німеччини та за її межами є, поряд з нашою проєктною діяльністю в освітній сфері, ще одним важливим акцентом нашої праці, який набуває все більшої ваги.